แจกเทคนิคมีสุขภาพกายดีและจิตดีได้ในทุกวัน

ในทุกวันความวุ่นวายในชีวิตมีมากขึ้นเรื่อง ๆ ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น แต่มีสุขภาพแย่ลง สามารถหาเงินได้มากขึ้น แตากลับไม่มีใช้เงินเติมความสุข รวมถึงมีภาระหน้าที่มากมาย ที่ต้องอาศัยแรงกาย ทำให้ร่างกายเริ่มเสื่อยถอยลงในทุก ๆ วัน ดังนั้นมันถึงเวลาแล้ว ที่เราควรกลับมารักตัวเอง และดูแลสุขภาพกายและจิตให้ดี เพื่อให้ทุกการดำเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Excercise

 

  • หาเวลาทำสมาธิ

 

สมาธิ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตที่หลายคนหลับละเลยไปมาก ลองสังเกตตัวเองในเวลาที่ว่าง แต่จิตเรานั้นไม่ได้ว่างตาม ต่างคิดเรื่องสารพัดปัญหาอยู่เสมอ ทำให้เกิดความเครียดตลอดเวลา ดังนั้นควรหาเวลาสำหรับทำให้สมาธิเกิด โดยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวเสมอไป แต่ยังสามารถเลือกทำกิจกรรมที่ชอบต่าง ๆ ที่ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพที่ดีได้ง่าย ๆ

 

 

  • หาเวลาเลือกกินและเลือกดื่มที่ดี

 

พฤติกรรมการกินและดื่ม เป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำทุกวัน แต่สำหรับคนที่มีภาระหน้าที่และงานจำนวนมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลา ดังนั้นจงใช้เวลาที่น้อยนิดเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวที่ดี และเลือกดื่มน้ำเพิ่มพลังชีวิตอย่างน้ำเปล่าสะอาด หรือน้ำผลไม้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบแล้ว ยังเป็นการเสริมภุมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย

 

 

  • หาเวลาท่องเที่ยว

 

การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสุขอีกอย่างหนึ่ง เชื่อว่าพนักงานเงินเดือนทุกคนต้องมีวันหยุดประจำปี แต่ไม่ค่อยได้ใช้ ด้วยการลาที่ยากและจำนวนงานมหาศาล แต่เชื่อเถอะว่า หาเวลาของตัวเองไปพักผ่อนร่างกายและสมองบ้าง ด้วยการออกไปเที่ยวในสถานที่ชอบ เพื่อสูดอากาศโอโซนจากธรรมชาต สายลม และแสงแดด จะเป็นการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว